Greuges de la CCMA

PPT Sessió informativa nou conveni col·lectiu Open form
Sessió informativa nou conveni col·lectiu (técnics) – Quines novetats introdueix? Open form
Cine + IA + Jurídico: Estado y reflexiones en la sociedad digital de la inteligencia natural a la inteligencia artificial Open form
La IA en la producció i la creació audiovisual Open form