CREA

Call for proposals TV and online content

14 de maig de 2024

Aquesta és una convocatòria de propostes de subvencions per a accions de la UE en l’àmbit del capítol MEDIA del Programa Europa Creativa per TV i continguts online