ICEC

Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió

Convocatòria tancada

L’objecte és subvencionar la realització de documentals televisius perquè es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals.

No són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels capítols per separat.

Formularis i plantilles