OSIC

Subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva

Són subvencions per promoure espais i projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que creen una sensació d’immersió que envolta el públic i el fa sentir completament implicat en l’experiència.

Les tecnologies immersives incloses en aquest objecte són:

– Realitat virtual (RV): generació d’entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de manera aparentment real. Interacció de la persona usuària d’una manera aparentment real.
Realitat augmentada (RA): generació d’elements digitals que complementen i milloren l’experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics: una experiència del món real mitjançant la seva superposició addicional.
Realitat mixta (RM): combinació d’elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d’elements, tant reals com virtuals, en temps real.
Mapatge (mapping): tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d’un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.
Metavers: experiència immersiva a través d’espais virtuals tridimensionals que inclouen components d’interactivitat, corporeïtat i persistència.
Espai immersiu: sala o espai, oberts al públic, per a projecció (visual o sonora) o per a la disposició de pantalles al voltant de l’espectador i que comprèn de manera contínua tot el seu angle de visió i, per tant, genera la sensació d’immersió completa en un entorn diferent del real.

Els projectes objecte d’aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música i els audiovisuals.