Novetats laborals

El Consell de Ministres ha aprovat diverses mesures per a la conciliació de la vida
familiar i la vida professional de progenitors i cuidadors. El Ministeri de Drets Socials
ha inclòs aquestes mesures en el Real decreto ley anticrisi.