Departament de cultura

Convocatòria de subvencions per a programes d’incubació de projectes en l’àmbit de la creativitat digital