Departament de cultura

Convocatòria de subvencions per a programes d’incubació de projectes en l’àmbit de la creativitat digital

RESOLUCIÓ CLT/2594/2023, de 7 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la modificació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes d’incubació de projectes en l’àmbit de la creativitat digital per a l’any 2023 (ref. BDNS 692383)