CREA | Media

European Co-development (CREA-MEDIA-2023-CODEV)

L’objectiu del suport al codesenvolupament europeu és donar suport a la cooperació entre les productores europees que desenvolupin obres amb un fort potencial d’audiència internacional.

Formularis i plantilles