ICEC

Plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Convocatòria tancada

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics per part d’empreses distribuïdores catalanes en el territori espanyol.

Queden exclosos d’aquestes ajudes els projectes que tinguin per objecte l’adquisició, construcció, rehabilitació o millora de béns inventariables.

Descarregables