ICEC

Subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics

S’entén per curtmetratges les obres audiovisuals que tenen una durada inferior a 60 minuts, llevat de les de format de setanta mil·límetres i, com a mínim, amb vuit perforacions per imatge, les quals tenen una durada igual o inferior a 45 minuts.

Formularis i plantilles