ICEC

Subvencions per a la producció de sèries audiovisuals de ficció en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa

Convocatòria tancada

L’objecte d’aquestes ajudes és subvencionar la producció de sèries audiovisuals de ficció en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa, enteses com l’obra audiovisual de ficció seriada, que emprin i posin en relleu els valors creatius, artístics i tècnics, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica.

La sèrie audiovisual de ficció ha de tenir un mínim de 6 capítols i un màxim de 10, i una durada global mínima de 240 minuts i màxima de 600 minuts. Únicament és subvencionable la primera temporada de la sèrie audiovisual.