OSIC

Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges i sèries, per a plataformes digitals i en suport físic

Són subvencions per promoure el doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges i sèries per a plataformes digitals de continguts audiovisuals i/o en suports físics (DVD, Blu-ray, etc.).
S’entén per sèrie l’obra audiovisual de ficció seriada amb una durada global mínima de 90 minuts.

Descarregables