CREA

Call for proposals Video games and immersive content development

24 de gener de 2024

Aquesta és una convocatòria de propostes de subvencions per a accions de la UE en l’àmbit del capítol MEDIA del Programa Europa Creativa per al desenvolupament de Videojocs i contingut inmersiu.

Descarregables