Actualizació de la compensació per despeses de quilometratge

S’han publicat al BOE dues ordres ministerials signades per la ministra d’Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, per les quals s’actualitza la compensació de despeses per quilometratge per als qui usin un vehicle per desenvolupar el seu treball, que arribarà als 0,26 euros per quilòmetre recorregut. La compensació cobreix el combustible i les despeses relacionades amb el desgast ocasionat al vehicle i les seves possibles avaries. També entren dins d’aquesta protecció, encara que de manera proporcional, l’assegurança i els impostos relacionats amb el vehicle.

Fins ara, aquesta indemnització o exempció tenia una quantia de 0,19 euros per quilòmetre, xifra que s’havia establert l’any 2005.

Per al conjunt de treballadores i treballadors contribuents d’IRPF que utilitzin el vehicle per treballar, les exempcions s’aplicaran permetent excloure de la declaració de l’impost la quantitat resultant de multiplicar 0,26 euros pels quilòmetres recorreguts. Un tràmit per al qual serà necessari comptar amb un document que justifiqui el desplaçament, i en el qual es podran incloure les despeses de peatge i aparcament que hagin estat necessaris.