Criteris de sostenibilitat als rodatges de Barcelona

Barcelona té un innegable atractiu audiovisual com a escenari de rodatges. Constitueix un espai
privilegiat per atraure rodatges audiovisuals, tant pel que fa a la creació de continguts com per les
oportunitats de desenvolupament d’indústries directes i auxiliars associades a la realització,
producció i promoció dels rodatges (infraestructures tècniques, localitzacions, allotjament,
publicitat, actores, figurants, serveis d’àpats, etcètera), a banda d’una oportunitat de projecció de
la ciutat al món.