Obligacions de difusió i finançament d’obres audiovisuals europees

ACORD 103/2008, de 18 de juny, pel qual s’aprova la Instrucció general del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya sobre les obligacions de difusió i finançament d’obres
audiovisuals europees i en matèria de reserva d’espai a programadors independents.