Regulació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Ley 11/2007, de 11 octubre. Regula la
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales
DO. Generalitat de Catalunya 18 octubre 2007, núm. 4990/2007 [pág. 37773]
BOE 6 noviembre 2007, núm. 266/2007 [pág. 45483]