Els productors audiovisuals: “La CCMA menysté i desincentiva la creativitat catalana”