Consideracions i al·legacions de PROA a l’Avant projecte de llei de modificació de LCAC