Propostes per a l’Avantprojecte de la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual