Propostes per a l’Avantprojecte de Llei del Cinema i la Cultura Audiovisual