Propostes de PROA pel avantprojecte Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya