Universitat Pompeu Fabra: cessió de sala per a la projecció de films

Amb la voluntat de crear sinergies entre la indústria audiovisual i la Universitat Pompeu Fabra i generar llaços entre els dos àmbits, PROA i la UPF han signat un conveni de col·laboració. D’acord amb aquest, la institució acadèmica es compromet a cedir la sala “En Construcció” de l’Àrea de Tallers a les empreses associades a… Read more »

Amb la voluntat de crear sinergies entre la indústria audiovisual i la Universitat Pompeu Fabra i generar llaços entre els dos àmbits, PROA i la UPF han signat un conveni de col·laboració. D’acord amb aquest, la institució acadèmica es compromet a cedir la sala “En Construcció” de l’Àrea de Tallers a les empreses associades a PROA, per tal de projectar-hi films que es trobin en les seves diferents fases del procés de producció i fer prèvies de films acabats o projeccions tècniques.

 

Per la seva banda, PROA accepta involucrar els seus associats a fer mentories als alumnes del Grau en Comunicació Audiovisual de la UPF i a aquells residents de l’Àrea Tallers que tinguin projectes audiovisuals. També convidarà un grup reduït d’alumnes als passis que s’organitzin per tal que puguin compartir l’experiència del work in progress i entrar en contacte amb el món de la producció i la indústria audiovisual i del videojoc.

 

A més, ambdues parts s’emplacen a organitzar conjuntament activitats (programa anual de projeccions, seminaris…) obertes a la comunitat de la UPF i a la societat en general.

 

Universitat Pompeu Fabra