Sara Isabel Tortosa, directora de lacharitolegal

ProFicció

La Comissió Europea valida el sistema espanyol de deduccions per produccions audiovisuals

Article de Sara Isabel Tortosa, directora de lacharitolegal, per a l’InfoPROA del 26 de setembre

El sector cultural reforça la seva capacitat de finançament gràcies a la validació, per part de la Comissió Europea, del règim espanyol de deduccions fiscals per produccions cinematogràfiques i audiovisuals. Es resol, amb això, una inquietud que afectava tant productors com inversors de la indústria, quant a les modificacions introduïdes pel Govern espanyol en els apartats 1 i 2 de l’art. 36 i en l’art. 39 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats (d’ara endavant, el “Règim Fiscal”), que promouen la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals espanyoles i internacionals.

La consideració de les deduccions fiscals com a ajudes d’Estat qüestionava la seva compatibilitat amb el mercat interior i la seva adequació al Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), ara confirmades al si de la UE. Tot això, sense perjudici del control ex post que les autoritats espanyoles competents podran exercir per a la correcta aplicació de les deduccions.

Aquest règim d’ajudes, materialitzades a través de deduccions fiscals generades pels productors, però amb possibilitat de ser traslladades a inversors privats aliens a la indústria de la producció audiovisual, unit al tractament fiscal que el Govern espanyol ha anat configurant, tindrà, i està tenint, un impacte molt positiu en termes de seguretat jurídica i confiança per part tant d’inversors com de productors.

A més, des del punt de vista estratègic, aquesta resolució reforça la posició d’Espanya com un destí atractiu per a la producció internacional. La riquesa del nostre patrimoni cultural i la nostra diversitat geogràfica ens situen com un competidor rellevant en el mercat global.

Rebo amb entusiasme aquesta fita per a la nostra cultura i economia, i espero veure molt aviat, en primera persona, el seu impacte a través de l’activitat dels nostres productors i inversors.