PROA | ProTV

L’autèntic motor dels continguts audiovisuals

Article de Ferran Cera, director de Visiona TV i president de ProTV, per a l’InfoPROA del 4 d’abril del 2023.

Des de l’aprovació de la norma de contractació de continguts audiovisuals per part de la CCMA, el febrer del 2016, aquesta defineix com a principis i objecte la qualitat, la creació de referència i de prestigi, la competitivitat, la innovació… Però l’aplicació de la mateixa Norma penalitza directament la inversió del productor, els beneficis, la contractació laboral, la qualitat, la creació de referents de prestigi, l’R+D i la innovació creativa i tecnològica de les empreses proveïdores de contingut. 

Se’ns va limitar el benefici industrial al 10%, quan veníem del 15%, i se’ns penalitza l’èxit al 8% quan hi ha renovació de segones temporades. També ens treu capacitat d’amortització de les nostres inversions en recursos tècnics i humans per la manca de benefici industrial en estructura pròpia i costos d’arrencada. Això afecta de forma directa la qualitat, la creació, la competitivitat i la innovació.  

No es valoren econòmicament les idees originals ni la innovació. Es respecta i valora el format quan és d’un tercer, però s’ignora la creativitat quan és pròpia, tret de les “circumstàncies excepcionals” que la Norma defineix molt vagament (“originalitat, oportunitat…”).  

La IP i els rendiments de les nostres produccions originals s’han de poder defensar i acordar en un percentatge de participació preestablert, sense haver de desgastar-nos en negociacions personalitzades i individualitzades, ja que els acords van del 0% al 65%, segons el cas.  

Els costos orientatius dels diferents gèneres i formats que estableix la Norma no han augmentat ni s’han actualitzat en els darrers vuit anys, tot i que l’IPC oficial durant el mateix període ha estat d’un +15,4%. 

Les televisions públiques del nostre entorn europeu no apliquen a les productores aquestes condicions d’abús. Tampoc tracten a les productores com a simples empreses col·laboradores en els crèdits, perquè entenen que després de crear, oferir, produir, finançar i generar el contingut, són l’autèntic motor dels continguts audiovisuals.